ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

W imieniu Zarządu Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia Muralu poświęconego bitwie warszawskiej            na budynku przy ul. Brzozowej 9. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu:                       "Historyczny Mural 1920 -  polskie zwycięstwo dla Europy". 

received 296039591476115 crop

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na

  JUBILEUSZOWY 60.  R A J D   "JESIENNY”

26 - 27 WRZEŚNIA 2020 r.

Jubileuszowy 60 Rajd Jesienny PTTK Chełm 40x32mm

CELE IMPREZY

  • edukacja krajoznawcza i ekologiczna,
  • poznanie walorów krajoznawczych Roztocza i Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
  • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, O "T-P").

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

  • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 24 września;

         opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

  • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni

         tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Trasa dwudniowa: 75,00 zł – członkowie PTTK    95,00 zł - pozostali uczestnicy.

Trasa jednodniowa: 45,00 zł – członkowie PTTK   65,00 zł pozostali uczestnicy

 

EKWIPUNEK

  • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane

         do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych

  • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

  • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają przejazdy autokarem, nocleg w Schronisku Młodzieżowym, obiadokolację pierwszego dnia oraz śniadanie i obiad drugiego dnia, okolicznościową odznakę rajdową, nagrody w konkursach, potwierdzenie punktów do odznak turystycznych oraz opiekę przodownicką na trasie.

TRASY RAJDU:

1.TRASA DWUDNIOWA:

Dzień 1: 26 września 2020 r. (sobota)

Zbiórka o godz. 7.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Zamość – Szczebrzeszyn (zwiedzanie miasta część I: cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy z XVI w.; synagoga z XVII w.)

Przejazd autokarem trasą: SzczebrzeszynKawęczynek.

Przejście piesze: Kawęczynek – Góra Niedźwiedź – Jeziorniec – Korycizna – Góry – Lisie Jamy – Góra Dąbrowa (343,8 m) – Turzyniec ( ok. 18 km)

Przejazd do Szczebrzeszyna ( obiadokolacja, konkurs krajoznawczy, nocleg).

Dzień 2: 27 września 2020 r. (niedziela)

Szczebrzeszyn (śniadanie, zwiedzanie miasta część II: kościół parafialny pw. św. Mikołaja z XVII w. w stylu barokowym z dzwonnicą i figurą NMP; kościół parafialny pw. św. Katarzyny z XVII w. z dawnym klasztorem franciszkanów z XVII–XIX w.; rynek i ratusz z 1840 r., cmentarz żydowski, cmentarz katolicki)

Przejazd autokarem trasą: SzczebrzeszynRadecznica (bazylika pw. św. Antoniego z Padwy i klasztor bernardynów).

Przejście trasą: Radecznica - Podlesie Małe (cmentarz z I wojny światowej, Jezioro Podleskie) (ok. 3 km)

Przejazd autokarem: Podlesie Małe – Mokrelipie (kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego z 1907-1913 r.) – Sąsiadka (grodzisko) – Zamość – Chełm.

Planowane zakończenie imprezy ok. 20.00

2.TRASA JEDNODNIOWA:

26 września 2020 r. (sobota)

Zbiórka o godz. 7.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Zamość – Szczebrzeszyn (zwiedzanie miasta część I: cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy z XVI w.; synagoga z XVII w.)

Przejazd autokarem trasą: SzczebrzeszynKawęczynek.

Przejście piesze: Kawęczynek – Góra Niedźwiedź – Jeziorniec – Korycizna – Góry – Lisie Jamy – Góra Dąbrowa (343,8 m) – Turzyniec ( ok. 18 km)

Przejazd do Szczebrzeszyna (obiadokolacja, konkurs krajoznawczy)

Przejazd autokarem: Szczebrzeszyn – Zamość – Chełm

Planowane zakończenie imprezy ok. 20.00    

                Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14,

w każdą środę w godzinach 16.00 - 18.00. 

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

W imieniu Zarządu Oddziału PTTK

im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie

oraz Wójta Gminy Chełm

zapraszamy do udziału w odsłonięciu tablicy poświęconej Stanisławowi Skibińskiemu. 

Skibiński zaproszenie

 

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OCHRONY PRZYRODY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

zapraszają na wycieczkę przyrodniczo-krajoznawczą

 

„OPOLE LUBELSKIE I OKOLICE” 

w dniu 19 września 2020 r. (sobota)

Wycieczka autokarowa z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 40 zł od osoby (koszty przejazdu i bilety wstępu)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

PROGRAM:

KARCZMISKA – klasycystyczny kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca z 1842-1848 r.; drewniana dzwonnica z ok. 1723 r.; zespół dworsko-parkowy z XIX w.

CHODLIK – grodzisko z VII – X w. o pow. 7 ha (jedno z największych na Lubelszczyźnie).

OPOLE LUBELSKIE – barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1650-1675 r., przebudowany w l. 1744-1749 (po przekazaniu pijarom); klasztor pijarów z z 1740-1748 r.; dzwonnica z XVII w.; dzwonnica-brama z 1753 r.; pałac Lubomirskich z XVII w., przebudowany w XVIII w. (obecnie szkoła); ratusz z 1750 r.

NIEZDÓW – zespół pałacowo-parkowy Lubomirskich z XVIII w.

PIOTRAWIN – gotycki kościół parafialny pw. św. Tomasza i św. Stanisława BM z lat 1440-1441fundaji biskupa Zbigniew Oleśnickiego; kaplica gotycka z lat 1440-1441, przebudowana w 1858 r.; dzwonnica z 1791 r.; plebania z 1904 r.; dawny dwór z XIX w. (obecnie hotel).

JÓZEFÓW NAD WISŁĄ – barokowy kościół parafialny pw. Bożego Ciała z 1730 r.; dzwonnica z 1787 r.; klasztor bernardynów z 1730 r.; zespół pałacowo-parkowy Rostworowskich z XIX w.; zabytkowy układ miejski.

KLUCZKOWICE – zespół pałacowo-parkowy z początków XIX w. z klasycystycznym pałacem, przebudowanym pod koniec XIX w przez Kleniewskich (Obecnie Muzeum Regionalne).

Czas trwania wycieczki: ok. 9-10 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznaki PTTK "Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,                                                                             ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

UCZESTNIKÓW WYCIECZKI PROSIMY O ZAOPATRZENIE SIĘ

W MASECZKI I RĘKAWICZKI

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OCHRONY PRZYRODY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

URZĄD MIASTA CHEŁM 

zapraszają na wycieczkę przyrodniczo-krajoznawczą 

„GARWOLIN I OKOLICE” 

w dniu 5 WRZEŚNIA 2020 r. (sobota)

Wycieczka autokarowa z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 50 zł od osoby (koszty przejazdu)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

PROGRAM:

GARWOLIN – neobarokowa kolegiata pw. Przemienienia Pańskiego z 1890-1900 r.; zespół dworski z początków XX w.; pomnik pamięci pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie w 1920 r.; pomnik upamiętniający 80. rocznicę „Cudu nad Wisłą” w 1920 r.; cmentarz z kaplicą z 1839 r. i grobami powstańców z 1863 r. i żołnierzy polskich z 1920 r.

MIĘTNE – zespól dworsko-parkowy z 1 po. XIX w.

ŁASKARZEW – miasto lokowane w 1418 r.; kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1884 r., kaplica cmentarna św. Onufrego z 1847 r.

SOBOLEW - drewniany kościół pw. św. Piotra i Pawła z 1708 r. z późnogotycką figurą Chrystusa Ukrzyżowanego z XVI w.

MACIEJOWICE – dawne miasto lokowane w 1507 r., miejsce bitwy z okresu powstania kościuszkowskiego (10 października 1794 r.); kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z l 1772-1780; rynek z ratuszem i halami targowymi z XIX w.; grobowiec Zamoyskich z 1908 r.; pomniki poświęcone Tadeuszowi Kościuszce i bitwie pod Maciejowicami.

PODZAMCZE – zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich z początków XIX w.; neogotycka baszta z XIX w.; młyn wodny z 1873 r.

Czas trwania wycieczki: ok. 12-14 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznaki PTTK "Turysta - Przyrodnik" i "Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

UCZESTNIKÓW WYCIECZKI PROSIMY O ZAOPATRZENIE SIĘ

W MASECZKI I RĘKAWICZKI