ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

CHEŁMSKI KLUB CYKLISTÓW PTTK

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

zapraszają na cykl imprez

I CHEŁMSKA WIOSNA TURYSTYCZNA

ROWERKIEM PO CHEŁMIE”

16, 23 KWIETNIA 2018

7, 14 MAJA 2018

W RAMACH UCZCZENIA 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.00 - 17.00

Kontakt telefoniczny: 0 600 419 664

CELE IMPREZY

 • uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości

 • popularyzacja historii Chełma i miejsc pamięci na terenie miasta

 • popularyzacja turystyki rowerowej i odznaki turystycznej „Znam Chełm”

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK w każdą środę br.

oraz przed rozpoczęciem imprezy

Wpisowe: 3 zł od uczestnika

EKWIPUNEK

 • każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower wyposażony

zgodnie z obowiązującymi przepisami

ŚWIADCZENIA

 • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają słodki poczęstunek i napoje

 • nagrody w konkursach wiedzy o Chełmie,

 • potwierdzenie punktów do odznaki „Znam Chełm” oraz opiekę przodownicką

na trasie.

ZBIÓRKA godz. 16.45 kawiarenka przy bazylice NMP na Górce Chełmskiej

START godz. 17.15

TEMATYKA RAJDÓW:

 1. Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”

 2. Ulicami Bohaterów Narodowych”

 3. Budowle z okresu międzywojennego”

 4. Miejsca związane z wyzwoleniem Chełma w 1918 r.”

Planowane zakończenie każdej wycieczki godz.19.15

 

DO ZOBACZENIA !!!

ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ W CHEŁMIE
ODDZIAŁ PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE
URZĄD MIASTA CHEŁM


ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W

IV POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O CHEŁMIE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH

TERMIN I MIEJSCE:
24 KWIETNIA 2018 R.

GODZ. 9.00.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ W CHEŁMIE
22-100 CHEŁM UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 10

 

REGULAMIN:

CELE KONKURSU:
- popularyzacja historii Chełma
- upowszechnienie wiedzy o obiektach zabytkowych Chełma
- propagowanie walorów krajoznawczych Chełma

BLOKI TEMATYCZNE:
A/Podstawowe wydarzenia z historii Chełma:
B/ Zabytki Chełma
C/ Pomniki przyrody i parki na terenie Chełma
D/ Wybitne postacie w dziejach Chełma
E/ Chełm współczesny

UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy trzyosobowe drużyny, w pionie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenu miasta Chełma i powiatu chełmskiego.
2. Obok drużyn reprezentujących placówki oświatowe, w konkursie mogą uczestniczyć przedstawiciele SKKT PTTK, drużyn harcerskich oraz innych placówek i organizacji skupiających młodzież.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia 2018 r. w Biurze ZO PTTK (22-100 Chełm, ul. Narutowicza 14; tel: 600 419 664 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. W konkursie uczestniczą trzyosobowe drużyny, wyłonione w drodze eliminacji szkolnych.
3. Zainteresowane placówki organizacja eliminacje szkolne we własnym zakresie, na podstawie wskazanej literatury.
4. Zakwalifikowanie drużyny następuje po przekazaniu zgłoszenia (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną), zawierającego listę uczniów i opiekunów.
5. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. W pytaniach wykorzystane będą materiały ikonograficzne (zdjęcia obiektów zabytkowych i przyrodniczych).
6. Każdy uczeń rozwiązuje test indywidualnie.
6. Zwycięzcy w poszczególnych pionach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
7. Dyplomy i nagrody otrzymają również najlepsze drużyny w poszczególnych pionach.

POLECANA LITERATURA:
A/ Szkoły Podstawowe:
Prożogo K., Chełm – przewodnik, COIT, Warszawa 1993
Kazimierczuk Z., Chełm i okolice. Przewodnik, ChOIT, Lublin 2002
Lubaszewski Z., Chełm: przewodnik, ChOIT, Chełm 2006

B/ Szkoły gimnazjalne:
Pozycje z podpunktu A oraz
Holuk J., Szlakiem chełmskich pomników przyrody. Informator do ścieżki przyrodniczej, ChOI, Chełm 2003
Lubaszewski Z., Szlakiem chełmskich zabytków architektury. Informator do ścieżki historycznej, ChOIT, Chełm 2003
Lubaszewski Z., Chełm. Przewodnik krajoznawczo-przyrodniczy, ChOIT, Chełm 2004
Pomniki przyrody powiatu chełmskiego, Komisja Ochrony Przyrody ZO PTTK, Chełm 2007
Obiekty zabytkowe Chełm i powiatu chełmskiego. Zabytki architektury i budownictwa, Kom. Opieki nad Zabytkami ZO PTTK w Chełmie, Chełm 2008 (wyd I), 2016 (wyd. II).
Lubaszewski Z., Spacerkiem po Chełmie. Opowieści o przeszłości, TAWA, Chełm 2014 (wyd. I), 2016 (wyd. II)

C/ Pozycje z podpunktu A i B oraz
Lubaszewski, Z., W cieniu Trzech Dębów. Opowieści o przeszłości, Chełm 2009 (wyd. I), 2016 (wyd. II).
W stronę Chełma…, pod red. J. A. Paszkiewicza, ZO PTTK Chełm, Chełm 2000
Encyklopedia Chełma, Tom 1 Ludzie, część 1, Chełm 2011; część 2, Chełm 2015
Encyklopedia Chełma, Tom 2 Miejsca, część 1 A-K, Chełm 2017.

>>>> KARTA ZGŁOSZENIA <<<<

IMPREZY W 2018 R.

1. 41. Rajd „Wiosenny" – 24 marca 2018 r. (Sielec).
2. Eliminacje Powiatowe 46. OMTTK – 14 kwietnia 2018 r. (Chełm).
3. I Chełmska Wiosna Rowerowa „Rowerkiem po Chełmie” – 16, 23 kwietnia, 7, 14 maja 2018 r. (Chełm).
4. IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Chełmie – 24 kwietnia 2018 r. (Chełm).
5. Eliminacje Wojewódzkie 46. OMTTK – 11 – 12 maja 2018 r. (Sawin).
6. 51. Rajd „Słowików” – 19 – 20 maja 2018 r. (Roztocze Południowe).
7. 38. Rajdzik Dziecięcy „Pierwszy Krok" – 2 czerwca 2018 r. ( Chełm).
8. 20. Rajd Górski – 8 – 10 czerwca 2018 r. (Bieszczady).
9. I Międzynarodowy Zlot Kolarski  „Bolkowanie 2018” – 18 – 19 sierpnia 2018 r. (Hniszów).
10. 58. Rajd Jesienny -  29 - 30 września  2018 r. (Polesie).
11. 52. Rajd „Kościuszkowski” – 13 października 2018 r. (Okolice Dubienki).
12. III Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej – 17 października 2018 r.  (Chełm).
13. 56. Rajd „Parasolowy” – 10 listopada 2018 r. (Działy Grabowieckie).
14. 14. Rajd „Śladami Powstania Styczniowego” – 24 listopada 2018 r. (Okolice Sawina).
15. 33. Rajd „Mikołajkowy” – 8 grudnia 2018 r. (Pagóry Chełmskie).


Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie:
ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.00 - 18.00.
Kontakt telefoniczny: 0 600 419 664

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO
W CHEŁMIE

CHEŁMSKI KLUB CYKLISTÓW PTTK
 
zapraszają na

41. RAJD "WIOSENNY”

24 MARCA 2018 r.IMPREZA POŚWIĘCONA
PAMIĘCI POWSTAŃCA STYCZNIOWEGO
HR. LUDWIKA MYCIELSKIEGO

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,
ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.
Kontakt telefoniczny: 0 600 419 664

CELE IMPREZY:
edukacja krajoznawcza, historyczna i patriotyczna
uczczenie pamięci powstańca styczniowego hr. Ludwika Mycielskiego
promocja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, ROK, O"T-P").

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
- zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 21 marca; opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,
- wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

WPISOWE:
Trasa piesza: 15,00 zł - członkowie PTTK, 20,00 zł - pozostali uczestnicy
Trasa kolarska: 5,00 zł

EKWIPUNEK:
- każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach wiosennych,
- drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA:
w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, bilety wstępu, kiełbaskę do ogniska, nagrody w konkursie krajoznawczym, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką)

TRASY RAJDU:
1. Trasa piesza:
Zbiórka 24 marca br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim w Chełmie.
Przejazd autokarem trasą:
Chełm – Strachosław – Mołodutyn
Przejście piesze: Mołodutyn – Kumów Plebański (cmentarz parafialny
z kaplica Rzewuskich, kościół Nawiedzenia NMP z XIX w.) - Sielec
(zespół dworsko-parkowy, pozostałości zamku z XVI w.). Pokazy historyczne. Ognisko turystyczne i konkurs krajoznawczy.
Planowany powrót o godz. 17.00.

2. Trasa kolarska:
Zbiórka 24 marca o godz.10.30 przy Studni na Placu Łuczkowskiego. Przejazd rowerami trasą:
Chełm - Strupin Duży - Wolawce - Sielec. Łącznie 21 km. Powrót trasa 13 km. Tempo jazdy turystyczne (średnia prędkość jazdy 16km/h). Pokazy historyczne. Ognisko turystyczne i konkurs krajoznawczy.

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU !!!
ORGANIZATORZY