ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

 

„ZABYTKI GMINY BIAŁOPOLE”

 

w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: piesza

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 25 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

PROGRAM:

BIAŁOPOLE – pozostałości zabudowań podworskich; kościół parafialny pw. MB Częstochowskiej z lat: 1992-95; kapliczka z figura MB z 1920 r., młyn z 1924 r.

BUŚNO – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1795 r. (d. cerkiew unicka i prawosławna pw. Zaśnięcia NMP), cmentarz parafialny, kapliczka z okresu międzywojennego,

KURMANÓW – dawna kaplica dworska i cerkiew unicka i prawosławna 1790 r., rozbudowana w 1831 r. przez Chrystiana Piotra Aignera (przebudowana na szkołę), otoczona niewielkim parkiem.

RACIBOROWICE – zespół dworsko-parkowy Kastorych z przełomu XVIII i XIX w. z dworem, oficyną, spichlerzem i rządcówką oraz parkiem o pow. 5 ha; kapliczka z 1 poł. XX w.

MAZIARNIA STRZELECKA – zespół pałacowo-parkowy z pałacykiem myśliwskim Zamoyskich z 1903 r. (przebudowany w latach 1910-1911 przez architekta Jana Heuricha młodszego) o parkiem o pow. 10 ha.

STRZELCE – zespół dworsko-parkowy Gutowskich i Du Chateau z XIX w. z dworem z lat 1908-1911 i parkiem o pow. 2,6 ha

Czas trwania wycieczki ok. 6 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie

zdobytych punktów do odznak PTTK "Turysta – Przyrodnik" i „Znam Chełm”.

 

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO

W CHEŁMIE

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

KOŁO CHEŁM

zapraszają na

 

I RAJD

"ŚLADAMI ŻOŁNIERZY AK-WiN”

Rajd AK WiN 

6 KWIETNIA 2019 r.

  

CELE IMPREZY

uczczenie pamięci Żołnierzy Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

edukacja krajoznawcza, historyczna i patriotyczna

promocja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, ROK, O"T-P").

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 3 kwietnia; opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Wpisowe:

Trasa piesza 15,00 zł - członkowie PTTK, 20,00 zł - pozostali uczestnicy

Trasa kolarska: 5,00 zł

EKWIPUNEK

każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach wiosennych,

drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, kiełbaskę do ogniska, nagrody w konkursie krajoznawczo-historycznym, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką)

TRASY RAJDU:

1. Trasa piesza

Zbiórka 6 kwietnia br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim w Chełmie.

Przejazd autokarem trasą:

Chełm – Sielec (zespół dworsko-parkowy, pozostałości zamku z XVI w.)Wojsławice (cmentarz – groby żołnierzy AK, WiN i NSZ; pomnik Tadeusza Kościuszki; kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z 1595 – 1608 (tablica poświęcona żołnierzom AK i WiN); cerkiew unicka pw. św. Eliasza Proroka z 1771 – 1772; pomnik poświęcony bitwie pod Wojsławicami, stoczonej przez oddziały AK w dniu 17 kwietnia 1944 r.).

Spotkanie z żołnierzem Armii Krajowej, kapitanem w stanie spoczynku

Bolesławem Sitarzem, uczestnikiem bitwy pod Wojsławicami.

Przejście piesze: Rozięcin – Feliksów – Uchanie Kol. – Kol. Władzin (miejsce stacjonowania oddziału WiN por. Henryka Lewczuka „Młota”) – Bokinia

Przejazd autokarem do Leśniczówki Wojsławice (ognisko turystyczne i konkurs krajoznawczy) – Kumów – Chełm.

Planowany powrót o godz. 18.00.                

2. Trasa kolarska (dowolna).                                                                          

                                                                                                    

                                 

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 0 600 419 664

 

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

 

„CHEŁM – OSIEDLE ZACHÓD”

 

w dniu 30 marca 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: piesza

Miejsce spotkania uczestników:

Chełmski Park Wodny – ul. Lubelska

godz. 9.00

PROGRAM:

 

- kompleks koszarowy przy ul. Lubelskiej

- pomnikowe wiązy szypułkowe

- kościół pw. św. Kazimierza (dawna cerkiew prawosławna Św. Trójcy)

- Osiedle Zachód

- pomnik gen. Władysława Sikorskiego

- kościół pw. Przenajświętszej Trójcy

- cmentarz polskokatolicki

Czas trwania wycieczki ok. 3 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie

zdobytych punktów do odznak PTTK "Turysta – Przyrodnik" i „Znam Chełm”.

 

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

CHEŁMSKI KLUB CYKLISTÓW PTTK

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na cykl imprez

II CHEŁMSKA WIOSNA TURYSTYCZNA

„ROWERKIEM PO CHEŁMIE”

03,10,17,24 KWIETNIA 2019

Rowerkiem 2019

CELE IMPREZY

popularyzacja historii Chełma i miejsc pamięci na terenie miasta

popularyzacja turystyki rowerowej i odznaki turystycznej „Znam Chełm”

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK w każdą środę br.

       oraz przed rozpoczęciem imprezy

Wpisowe: 5 zł od uczestnika

 

EKWIPUNEK

każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower wyposażony

       zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

ŚWIADCZENIA

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają  słodki poczęstunek i napoje, nagrody w konkursach wiedzy o Chełmie, potwierdzenie punktów do odznaki „Znam Chełm” oraz opiekę przodownicką  na trasie.

 

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH RAJDÓW

godz. 17.00 kawiarenka przy bazylice NMP na Górze Chełmskiej

START godz. 17.20

TEMATYKA RAJDÓW:

„Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”.

                                             „Ulicami Bohaterów Narodowych”.                                                                                       

„Miejsca związane z II wojną światową” 

„Budowle z okresu międzywojennego”.

Planowane zakończenie każdej wycieczki godz.19.20

                                                                                                  

                                                                                                    

                                           

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.00 - 17.30

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO

W CHEŁMIE

zaprasza na

 42. RAJD "WIOSENNY”

 

23 MARCA 2019 r.

 Rajd Wiosenny 2019

 

CELE IMPREZY

edukacja krajoznawcza, historyczna i patriotyczna

poznanie walorów krajoznawczych Hrubieszowa i okolic

promocja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, ROK, O"T-P").

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 21 marca; opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Wpisowe:

Trasa piesza 25,00 zł - członkowie PTTK, 30,00 zł - pozostali uczestnicy

Trasa kolarska: 5,00 zł

 

EKWIPUNEK

każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach wiosennych,

drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościową odznakę rajdową, bilety wstępu, kiełbaskę do ogniska, nagrody w konkursie krajoznawczym, potwierdzenie punktów do OTP oraz opiekę przodownicką (przewodnicką)

TRASY RAJDU:

1. Trasa piesza

Zbiórka 23 marca br. o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim w Chełmie.

Przejazd autokarem trasą:

Chełm – Kamień – Białopole – Hrubieszów (kościół św. Mikołaja, z 1736–1766, kościół św. Stanisława Kostki – Sanktuarium MB Sokalskiej z 1795–1828, cerkiew prawosławna Zaśnięcia NMP z 1867–1875, Zespół dworski Du Chateau – Muzeum im. Stanisława Staszica) – Strzyżów (pałac Lubomirskich z XVIII w., ) – Zosin (przejście graniczne z Ukrainą) – Łuszków

Przejście piesze: ŁuszkówHorodło (grodzisko tzw. Wały Jagiellońskie, kościół parafialny św. Jacka 1739–1758, kościół filialny św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Świętego z 1928–1932, Kopiec Unii Horodelskiej).

Przejazd autokarem trasą:

Horodło – Stefankowice – Białopole – Pobołowice (ognisko turystyczne i konkurs krajoznawczy). – Kamień – Chełm.

Planowany powrót o godz. 18.00.                

2. Trasa kolarska (dowolna).                                                                            

                                                                                                    

                                       

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w każdą środę w godzinach 16.30 - 17.30.

Kontakt telefoniczny: 0 600 419 664