ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

„HRUBIESZÓW I OKOLICE”

w dniu 10 SIERPNIA 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 40 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

 

PROGRAM:

TERATYN – dawna cerkiew św. Mikołaja z 1875-1882 r., obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Biskupa z obrazem Matki Bożej Pocieszenia z kościoła w Zaturcach.

METELIN – miejsce urodzenia Kazimierza Janczykowskiego.

MASŁOMĘCZ – Skansen Wioska Gotów, cmentarz greckokatolicki i prawosławny.

GRÓDEK – grodziska z VIII-IX w.

HRUBIESZÓW – kościół św. Mikołaja, z 1736–1766, kościół św. Stanisława Kostki – Sanktuarium MB Sokalskiej z 1795–1828, cerkiew prawosławna Zaśnięcia NMP z 1867–1875, Zespół dworski Du Chateau, cmentarz parafialny, synagoga.

MOROCZYN – murowany dwór Chrzanowskich z przełomu XIX i XX w., park podworski.

HORODŁO – grodzisko tzw. Wały Jagiellońskie, kościół parafialny św. Jacka 1739–1758, kościół filialny św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Świętego z 1928–1932, Kopiec Unii Horodelskiej.

SZPIKOŁOSY - dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Pana Jezusa z początków XIX w., obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Łaskawej.

Czas trwania wycieczki: ok. 9 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznakę "Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody

i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600-419-664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

„RYKI I OKOLICE”

w dniu 20 LIPCA 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z dojściami do zwiedzanych obiektów

Wpisowe: 40 zł od osoby (koszty przejazdów)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

 

PROGRAM:

RYKI – neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela z 1908–1914 r., pałac Poniatowskich z XVIII w., park, cmentarz z XIX w., synagoga z połowy XIX w.

KŁOCZEW – kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1737 r., kaplica pw. św. Barbary z XVIII w.

OKRZEJA – kościół parafialny PW. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1790–1793 r.; Kopiec Henryka Sienkiewicza

WOLA OKRZEJSKA – dwór z XIX w., miejsce urodzin Henryka Sienkiewicza, obecnie Muzeum Henryka Sienkiewicza

WOLA GUŁOWSKA – zespół klasztorny karmelitów z 2 poł. XVII w. z barokowym kościołem pw. Nawiedzenia NMP – Sanktuarium Matki Bożej, Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, cmentarz z pomnikiem i grobami żołnierzy SGO „Polesie”.

SEROKOMLA – kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1930-1940 r., cmentarz parafialny z pomnikiem ofiar egzekucji z Józefowie Dużym i grobami żołnierzy SGO „Polesie”.

Czas trwania wycieczki: ok. 12 godzin, uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów na odznakę "Wędrowiec Lubelski". Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.00 - 17.00 lub telefonicznie

Kontakt telefoniczny 600-419-664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO

W CHEŁMIE,

KOMISJE: OCHRONY PRZYRODY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

ORAZ

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA

W CHEŁMIE

zapraszają na

 

Spotkanie seminaryjne

 

w dniu 16.06.2019 r. /niedziela/

o godz. 12.30

 

w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie,

ul. Lubelska 57

                                                      

                    

                                                      

Przewidywany porządek spotkania:

  • Otwarcie seminarium oraz wręczenie Odznak „50 lat w PTTK” działaczom Oddziału – kol. Zbigniew Lubaszewski
  • Ptaki okolic Chełma /dokumentacja fotograficzna/ - kol. Tadeusz Sławiński
  • Sowy Polski – liczebność i rozmieszczenie – kol. Mariusz Kamiński
  • Uwagi dotyczące zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz wolne wnioski

                                                                                                                                                                

          

NA SPOTKANIE ZAPRASZAMY DZIAŁACZY ODDZIAŁU,

OPIEKUNÓW PRZYRODY I ZABYTKÓW PTTK

ORAZ WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH OCHRONĄ PRZYRODY,

TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK

IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

zapraszają na wycieczkę historyczno-krajoznawczą

 

„Obiekty zabytkowe Lublina”

 

w dniu 6 lipca 2019 r. (sobota)

Rodzaj wycieczki: autokarem lub busem z przejściem po Lublinie

Wpisowe: 40 zł od osoby (koszty przejazdówi przewodnika)

Miejsce spotkania uczestników: Chełm, Plac Niepodległości 1 - przed Gmachem

o godz. 8.00

PROGRAM:

 

- Wzgórze Zamkowe (wejście na dziedziniec zamku z romańską wieżą obronną i gotycką Kaplicą Trójcy Świętej)

- Stare Miasto (Brama Grodzka, Plac Po Farze z fundamentami kościoła św. Michała, Rynek z otaczającymi go kamienicami i budynkiem Trybunału Koronnego, Bazylika ojców Dominikanów – sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego, Teatr Stary, Wieża Trynitarska, Archikatedra, Baszta Gotycka i mury obronne z XIV wieku, Brama Krakowska)

- Wybrane zabytki Śródmieścia (kościół św. Piotra Apostoła, Nowy Ratusz, Krakowskie Przedmieście, kościół Świętego Ducha, Plac Litewski pomnikami Unii Lubelskiej i Józefa Piłsudskiego, Teatr Juliusza Osterwy, pomnik Jana Kochanowskiego, kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, kościół Nawrócenia św. Pawła).

 

 

 

Czas trwania wycieczki ok. 8 godz.; uczestnicy wycieczki mogą otrzymać potwierdzenie

zdobytych punktów do odznak krajoznawczych PTTK "Wędrownik", „Wędrowiec Lubelski” i „Znam Lublin”.

W trakcie wycieczki uczestnicy mogą (po wcześniejszym zgłoszeniu) zdobyć Odznakę Krajoznawczą 450-lecia Unii Lubelskiej (koszt zakupu odznaki 20 zł). Warunkiem jest wypełnienie karty potwierdzającej zwiedzanie obiektów związanych z Unią Lubelską

 

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem.

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane telefonicznie

Kontakt telefoniczny nr 600-419-664

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK

IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

Komisje: Ochrony Przyrody i Opieki nad Zabytkami

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

zapraszają na

 

Wycieczkę historyczno – krajoznawczą:

 

„OSIEDLE DYREKCJA”

w dniu

8 czerwca 2019 r. (sobota)

Miejsce spotkania uczestników: Pl. Niepodległości 1 – przed „Gmachem”

godz. 11.00

Przewidywany program wycieczki:

1. Historia powstania Osiedla Dyrekcji.

2. Plan budowy osiedla i dzielnicy Nowe Miasto

3. Typy wzniesionych budynków

4. Drzewostan Osiedla Kolejowego

Czas trwania wycieczki: ok. 2 godzin

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody i Opiekunów Zabytków PTTK

oraz wszystkich zainteresowanych krajoznawstwem

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane

w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w środę w godz. 16.30 - 17.30

lub telefonicznie (600-419-664).