ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
pttkchelm@wp.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

GMINA CHEŁM

                                                                  

zapraszają na

 

38. RAJD "MIKOŁAJKOWY”

Rajd_Mikołajkowy_2023.jpg

9 GRUDNIA 2023 r.

 

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW:

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH PROJEKTU:

„WDZIĘCZNI BOHATEROM – POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM”

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

POWIATU CHEŁMSKIEGO

MIASTA CHEŁM

                                                                     

 

 

CELE IMPREZY

 • uczczenie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego
 • edukacja historyczno-krajoznawcza i ekologiczna
 • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, O "T-P", KOT).

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 7 grudnia;opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,
 • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

Uczestnicy z Chełma: 20 zł - członkowie PTTK, 30 zł - pozostali uczestnicy.

Uczestnicy spoza Chełma: 40 zł – członkowie PTTK, 50 zł pozostali uczestnicy

 

EKWIPUNEK

 • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesienno-zimowych
 • mile widziane będą mikołajkowe elementy stroju
 • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

 • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają przejazd autokarem, okolicznościową odznakę rajdową, poczęstunek przy ognisku, nagrody w konkursie, potwierdzenie punktów do odznak turystycznych oraz opiekę przodownicką na trasie.

TRASY RAJDU:

1.TRASA PIESZO-AUTOKAROWA:

Zbiórka o godz. 9.00 na placu Gdańskim w Chełmie.

Zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym działaczy PTK-PTTK w Chełmie. Przejście na cmentarz parafialny przy ul. Lwowskiej (zapalenie zniczy na mogile powstańców styczniowych i grobach weteranów powstania). Przejście na parking przy ul. Orląt Lwowskich.

Przejazd autokarem trasą: Chełm –  Pokrówka – Weremowice – Uher.  

Przejście piesze (ok. 6 km): Uher (pozostałości parku podworskiego z zabytkowym młynem z XVIII w., Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta) – Nowe Depułtycze (drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych z 1770-1790 r., d. cerkiew unicka  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, dzwonnica z XVIII w.; pomnik upamiętniający powstańców styczniowych, uczestników bitwy pod Depułtyczami (5 sierpnia 1863 r.) z 2002 r.; pozostałości parku podworskiego z pomnikowym kasztanowcem białym i dębem szypułkowym (ob. Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej PANS w Chełmie) – Stare Depułtycze (ognisko, wręczenie upominków mikołajkowych).

Przejazd autokarem: Stare Depułtycze – Pokrówka – Chełm

Planowane zakończenie imprezy ok. 16.00

2.TRASA KOLARSKA (dowolna). Spotkanie przy ognisku w Starych Depułtyczach.

                                                                                             

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 17.00.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

 

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK

IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE:

KOMISJE: OPIEKI NAD ZABYTKAMI I OCHRONY PRZYRODY

URZĄD MIASTA CHEŁM

  

zapraszają na wycieczkę krajoznawczą

  

„MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA –

WYSTAWA "OSIEDLE DYREKCJI KOLEI PAŃSTWOWYCH

W CHEŁMIE"

  

w dniu 2 grudnia 2023 r. /sobota/

  

Spotkanie uczestników wycieczki:

Budynek muzealny przy ul. Lubelskiej 55

o godz. 12.30

 

Program:

- zwiedzanie stałej wystawy "Osiedle Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie"

- podsumowanie wycieczek krajoznawczych Komisji Ochrony Przyrody i Opieki nad

  Zabytkami Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w roku 2023

- plany wycieczkowe na rok 2024

 

Czas trwania wycieczki: ok. 2 godzin, uczestnicy wycieczki mogą

otrzymać potwierdzenie zdobytych punktów do odznaki "Znam Chełm"

Do udziału w wycieczce zapraszamy Opiekunów Przyrody

i Opiekunów Zabytków PTTK oraz wszystkich zainteresowanych

krajoznawstwem

 

Zgłoszenia na wycieczkę są przyjmowane w biurze Oddziału PTTK

w Chełmie, ul. Narutowicza 14, w czwartek w godz. 16.00 - 17.00 

lub telefonicznie.

Kontakt telefoniczny: 600 - 419 – 664

ODDZIAŁ PTTK IM. K. JANCZYKOWSKIEGO

W CHEŁMIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHEŁMIE

URZĄD MIASTA CHEŁM

 

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W

 

VIII POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

 

22 LISTOPADA 2023 R.

CEL PRZEGLĄDU:

- popularyzowanie piosenki turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych,

średnich i innych placówek oświatowych,

- inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich talentów w zakresie piosenki turystycznej,

ZASADY UCZESTNICTWA:

Do konkursu zapraszamy zespoły, duety i solistów reprezentujących szkoły podstawowe, średnie i inne placówki oświatowe oraz struktury organizacji skupiających młodzież z obszaru powiatu chełmskiego. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek o tematyce turystycznej opartych o teksty własne lub obce. Mile widziane piosenki własnego autorstwa związane z regionem lubelskim. Pisemne zgłoszenia zawierające adres szkoły, tytuły piosenek, imienny skład wykonawców, nazwisko opiekuna oraz wymagania sprzętowe (ilość mikrofonów, sprzęt odtwarzający) należy przesłać do 20 listopada 2023 r. elektronicznie na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszelkie informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Biurze ZO PTTK (22-100 Chełm, ul. Narutowicza 14) lub telefonicznie (telefon: 600 419 664).

GRUPY WIEKOWE I KATEGORIE:

Soliści, duety i zespoły (do 7 uczestników):

- szkoły podstawowe (klasy I – IV),

- szkoły podstawowe (klasy V – VIII),

- szkoły średnie

OCENA:

Ocenie będzie podlegał dobór tekstów, intonacja, emisja i dykcja, aranżacja i ogólny wyraz artystyczny. Oceny dokona komisja złożona z pracowników MDK i przedstawicieli ZO PTTK.

NAGRODY:

Najlepsi wykonawcy w każdej grupie i kategorii wiekowej otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

TERMINY I MIEJSCE:

Przegląd rozpocznie się 22 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie, ul. Pocztowa 41. Harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony po wpłynięciu zgłoszeń.

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

URZĄD GMINY SAWIN

                                                                  

 zapraszają na

19. RAJD "ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

Rajd_Powstania_2023_2.jpg

25 LISTOPADA 2023 r.

 

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW:

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH PROJEKTU:

„WDZIĘCZNI BOHATEROM – POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM”

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

POWIATU CHEŁMSKIEGO

MIASTA CHEŁM

                                                                     

 

CELE IMPREZY

 • - uczczenie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego
 • - edukacja historyczno-krajoznawcza i ekologiczna
 • - popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, O "T-P", KOT).

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 • - zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 23 listopada;

       opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

 • - wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

WPISOWE: 30,00 zł – członkowie  PTTK     40,00 zł - pozostali uczestnicy.

 

EKWIPUNEK

 • - każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych
 • - drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

 • - w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają przejazd autokarem, okolicznościową odznakę rajdową, poczęstunek przy ognisku, nagrody w konkursie, potwierdzenie punktów do odznak turystycznych oraz opiekę przodownicką na trasie.

TRASY RAJDU:

1.TRASA PIESZO-AUTOKAROWA:

Zbiórka o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm –  Rejowiec (mogiła powstańców styczniowych) – Rejowiec Fabryczny – Pawłów – Siedliszcze („Kurhan Powstańców” poległych w bitwie pod Siedliszczem (2 grudnia 1863 r.) i Wolą Korybutową (9 grudnia 1863 r.) – Wierzbica – Bukowa Mała (krzyż upamiętniający potyczkę oddziału Kazimierza Bogdanowicz 22 stycznia 1863 r. z figurą dowódcy) – Malinówka

Przejście piesze (ok. 6 km): Malinówka – rez. „Bachus” – Kamień Powstańców (poświęcony uczestnikom bitwy pod Malinówką 21 listopada 1863 r.) – Sawin  (symboliczna mogiła powstańców na cmentarzu parafialnym i pomnik poświęcony uczestnikom bitew pod Bukową Małą, Sawinem i Malinówką, pomnik poświęcony powstańcom  na cmentarzu parafialnym, mogiła weterana Seweryna Pulikowskiego, ognisko, konkurs krajoznawczy).

Przejazd autokarem: Sawin– Czułczyce – Okszów – Chełm

Planowane zakończenie imprezy ok. 18.00

2.TRASA KOLARSKA (DOWOLNA). Spotkanie przy ognisku w Sawinie.

                                                                                             

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 17.00.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE

 

zapraszają na

  

61. RAJD "PARASOLOWY”

Rajd_Parasolowy_2023_2.jpg

4 LISTOPADA 2023 r.

 

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW:

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH PROJEKTU:

„WDZIĘCZNI BOHATEROM – POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM”

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

POWIATU CHEŁMSKIEGO

MIASTA CHEŁM

                                                                 

 

CELE IMPREZY

 • uczczenie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego
 • edukacja historyczno-krajoznawcza i ekologiczna
 • popularyzacja aktywnej turystyki i odznak turystycznych (OTP, O "T-P").

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 • zapisy na rajd przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK do 2 listopada;

       opiekunowie drużyn liczących minimum 5 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego,

 • wpisowe drużyn, które nie zgłoszą się na starcie rajdu nie podlega zwrotowi a nieobecni tracą prawo do świadczeń rajdowych.

WPISOWE: 30,00 zł – członkowie PTTK     40,00 zł - pozostali uczestnicy.

 

EKWIPUNEK

 • każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki w warunkach jesiennych
 • drużyny winny być zaopatrzone w apteczkę pierwszej pomocy.

ŚWIADCZENIA

 • w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają przejazd autokarem, okolicznościową odznakę rajdową, poczęstunek przy ognisku, nagrody w konkursach, potwierdzenie punktów do odznak turystycznych oraz opiekę przodownicką na trasie.

TRASY RAJDU:

1.TRASA PIESZO-AUTOKAROWA:

Zbiórka o godz. 8.00 na parkingu przy Parku Miejskim.

Przejazd autokarem trasą: Chełm – Sawin – Włodawa („Czworobok” z XVIII w., cerkiew prawosławna z pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z 1840–1843, późnobarokowy kościół pw. św. Ludwika z 1739–1752 r., klasztor Paulinów z 1711-1717 r., zespół synagogalny z XVIII/XX w., pomnik powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym) – Sosnowica (kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z 1797-1804 r.; zespół dworsko-parkowy z oficyną z 1753 r.; pomnik powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym) – Lipniak (Przejście ścieżka przyrodniczo-historyczną „Obóz Powstańczy” (ok. 4 km) – Zienki – Jamniki (Przejście ścieżka przyrodniczą „Dąb Dominik” (ok. 3,5 km) – Łomnica (ognisko, konkurs krajoznawczy i konkurs na parasol turystyczny)).

Przejazd autokarem: Łomnica – Urszulin – Sawin Chełm

Planowane zakończenie imprezy ok. 18.00

2.TRASA KOLARSKA (DOWOLNA). Spotkanie przy ognisku w Łomnicy.

                                                                                            

Informacje i zgłoszenia w biurze Oddziału PTTK w Chełmie,

ul. Narutowicza 14, w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 17.00.

Kontakt telefoniczny: 600 419 664